Realizacje

Moc: 5.58 kW

Zakładana produkcja energii: 5 MWh/rok

Panele: Winaico WST310M6

Inwerter: Solar Edge SE5K

Rok oddania instalacji do użytku: 2020

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele monokrystaliczne 18 szt.
Dach skośny pokryty papą.

Instalacja dofinansowana ze środków budżetu m.st. Warszawa.

www.ozebud.pl