Prosument Lokatorski dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych już od 1 lutego 2023

Dofinansowanie i dotacje na fotowoltaikę

– Dofinansowanie do 50% instalacji ze środków przeznaczonych
na prefinansowanie KPO (PFR)
– Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 1 lutego 2023 r. do Banku
Gospodarstwa Krajowego
Instalacje fotowoltaiczne
Dotacje