ulga termomodernizacyjna

Dofinansowanie i dotacje na fotowoltaikę

od 2019 r. podatnicy właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych mają prawo do skorzystania ulgi podatkowej na termomodernizację z możliwością odliczenia do 53 000 zł poniesionych kosztów.


Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku jednorodzinnego jest objęty pełną ulgą od podatku.

 W przypadku nie możliwości odliczenia całości kosztów w pierwszym roku rozliczeniowym pozostała część kosztów do odliczenia przechodzi na rok następny do 3 lat od pierwszego skorzystania z ulgi w swoim  rozliczeniu 

 

Instalacje fotowoltaiczne
Dotacje
Jeżeli interesują Państwa nowoczesne systemy wykorzystujące źródła odnawialne, takie jak fotowoltaika, ulgi podatkowe i dotacje pomogą Państwu sfinansować i skrócić w znacznym stopniu czas zwrotu z inwestycji oraz sprawią, że będzie ona jeszcze bardziej opłacalna.

Proponujemy kompleksową obsługę w zakresie dopełnienia wszystkich formalności w Państwa imieniu,
związanych z dostawą, montażem oraz zgłoszeniem instalacji do OSD, tj.:

 • zgłoszenie robót budowlanych;
 • złożenie wniosku z wymaganymi oświadczeniami i załącznikami;
 • podpisanie umowy w imieniu Klienta;
 • pisemne rozliczenie dotacji w terminie wynikającym z umowy w/g wzoru wraz z załącznikami;
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej przedstawiającej wykonaną inwestycję.

Dofinansowanie przelewane jest bezpośrednio na konto wnioskodawcy ( Klienta ).

W ofercie mamy również pełen zakres usług związanych ze zgłoszeniem instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci energetycznej, tj.:

 • zgłoszenie mikroinstalacji u operatora sieci;
 • otrzymanie warunków przyłączenia mikro i małej instalacji;
 • podpisanie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych;
 • podpisanie umowy na zakup energii elektrycznej z mikroinstalacji;
 • zgłoszenie gotowości mikroinstalacji (wymiana licznika na dwukierunkowy).


  Nasi klienci zawsze mogą liczyć na naszą fachową pomoc i wyręczenie w większości spraw formalnych