program „Mój Prąd”

Dofinansowanie i dotacje na fotowoltaikę

program „Mój prąd” pozwala na otrzymanie jednorazowej dotacji do 50% poniesionych wydatków na zamontowaną instalację fotowoltaiczną lecz nie więcej niż 5.000 zł.

Instalacje fotowoltaiczne
Dotacje
dofinansowanie „Mój prąd” – To ogólnopolski program którego celem jest zwiększenie ilości mikroinstalacji na terenie Polski

 

 • dofinansowywane są mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służące na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych;
 • budżet na realizację dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi do 1 000 000 tys. zł.

 • program realizowany będzie do 2025r. lub wyczerpania środków
 • okres kosztów walfikowanych od 07.2019 r. do 31.12.2025 r., przy czym: nie dłuższy niż trzy lata

  Warunki dofinansowania

 • kwota dotacji: do 5 tys. zł, nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych;
 • dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 23.07.2019 r.;
 • dofinansowanie udziela się na projekty zakończone przed dniem złożenia wniosku
 • urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem
 • beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania
 • dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”. Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” instalacja fotowoltaiczna, zgłoszona do programu „Mój Prąd” musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”;

Jeżeli interesują Państwa nowoczesne i najlepsze urządzenia wykorzystywane do pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego, wykorzystywane w instalacjach fotowoltaicznych, dotacje pomogą Państwu sfinansować taką inwestycję i sprawią, że będzie ona jeszcze bardziej opłacalna.

Proponujemy kompleksową obsługę w zakresie dopełnienia wszystkich formalności w Państwa imieniu, związanych z dostarczeniem, montażem oraz przyłączeniem instalacji do sieci OSD wymaganych do otrzymania dotacji, tj.:

 • projekt instalacji oraz czytelna oferta
 • umowa przyjazna dla klienta
 • dostawa, montaż i uruchomienie instalacji
 • zgłoszenie mikroinstalacji u operatora sieci
 • zwiększenie mocy przyłączeniowej (jeśli jest to konieczne)
 • otrzymanie warunków przyłączenia mikro i małej instalacji
 • scalenia przyłączy itp.

Nasi klienci zawsze mogą liczyć na naszą fachową pomoc i wyręczenie w większości spraw formalnych