program „Mój Prąd”

Dofinansowanie i dotacje na fotowoltaikę

Istnieje możliwość otrzymania bezzwrotnego dofinansowania poniesionych wydatków na oferowane przez nas urządzenia i instalacje, montowane na terenie Warszawy.
Instalacje fotowoltaiczne
Dotacje
dotacje dla mieszkańców Warszawy – fotowoltaika i sytemy hybrydowe

Dla jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, które zdecydują się na inwestycję związaną z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej, takich jak fotowoltaika, dofinansowanie wynosi do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji.

Dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych i osób prawnych wysokość dofinansowania wynosi do 30% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji, przy czym dla inwestycji polegających na:

– zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych maksymalna wartość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku nie może przekroczyć 15 000 zł;

Jeżeli interesują Państwa nowoczesne systemy wykorzystujące źródła odnawialne, takie jak fotowoltaika, dotacje pomogą Państwu sfinansować inwestycję i sprawią, że będzie ona jeszcze bardziej opłacalna.

Proponujemy kompleksową obsługę w zakresie dopełnienia wszystkich formalności w Państwa imieniu, związanych z otrzymaniem dotacji, tj.:

  • zgłoszenie robót budowlanych;
  • złożenie wniosku z wymaganymi oświadczeniami i załącznikami;
  • podpisanie umowy w imieniu Klienta;
  • pisemne rozliczenie dotacji w terminie wynikającym z umowy w/g wzoru wraz z załącznikami;
  • wykonanie dokumentacji fotograficznej przedstawiającej wykonaną inwestycję.

Dofinansowanie przelewane jest bezpośrednio na konto wnioskodawcy ( Klienta ).

W ofercie mamy również pełen zakres usług związanych ze zgłoszeniem instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci energetycznej, tj.:

  • zgłoszenie mikroinstalacji u operatora sieci;
  • otrzymanie warunków przyłączenia mikro i małej instalacji;
  • podpisanie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych;
  • podpisanie umowy na zakup energii elektrycznej z mikroinstalacji;
  • zgłoszenie gotowości mikroinstalacji (wymiana licznika na dwukierunkowy).