Dotacje warszawa FOTOWOLTaika 

Dofinansowanie i dotacje na fotowoltaikę w warszawie

Istnieje możliwość otrzymania bezzwrotnego dofinansowania poniesionych wydatków na oferowane przez nas urządzenia i instalacje, montowane na terenie Warszawy.
Instalacje fotowoltaiczne
Dotacje
dotacje dla mieszkańców Warszawy – fotowoltaika

Dla jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, które zdecydują się na inwestycję związaną z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej, takich jak fotowoltaika, dofinansowanie wynosi do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji.

Dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, osób prawnych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych wysokość dofinansowania
wynosi do 15 000 zł  ale nie więcej niż 1 500 zł za każdy zainstalowany kilowat urządzeń liczony z mocy paneli fotowoltaicznych. 

– wysokość dotacji wyliczana jest z zainstalowanej mocy paneli do dwóch cyfr po przecinku

Jeżeli interesują Państwa nowoczesne systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii takie jak fotowoltaika, dotacje pomogą Państwu sfinansować instalację i sprawią, że będzie ona jeszcze bardziej opłacalna.

ŚREDNI CZAS ZWROTU Z INWESTYCJI DLA INSTALACJI DOMOWYCH DO 10 kWp WYNOSI OKOŁO 6 LAT

Proponujemy kompleksową obsługę w zakresie dopełnienia wszystkich formalności w Państwa imieniu, związanych z otrzymaniem dotacji, tj.:

 • zgłoszenie robót budowlanych;
 • złożenie wniosku z wymaganymi oświadczeniami i załącznikami;
 • podpisanie umowy w imieniu Klienta;
 • pisemne rozliczenie dotacji w terminie wynikającym z umowy w/g wzoru wraz z załącznikami;
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej przedstawiającej wykonaną inwestycję.

Dofinansowanie przelewane jest bezpośrednio na konto wnioskodawcy ( Klienta ).

W ofercie mamy również pełen zakres usług związanych ze zgłoszeniem instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci energetycznej, tj.:

 • zgłoszenie mikroinstalacji u operatora sieci;
 • otrzymanie warunków przyłączenia mikro i małej instalacji;
 • podpisanie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych;
 • podpisanie umowy na zakup energii elektrycznej z mikroinstalacji;
 • zgłoszenie gotowości mikroinstalacji (wymiana licznika na dwukierunkowy).

  Nasi klienci zawsze mogą liczyć na naszą fachową pomoc i wyręczenie w większości spraw formalnych