Monitor instalacji

Karolina

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele polikrystaliczne 36 szt.
Konstrukcja wkręcana naziemna
Stalowo-aluminiowa kąt 35 stopni

Technikum nr 7 Warszawa

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele polikrystaliczne 68 szt.
Dach płaski pokryty papą.
Konstrukcja systemowa dociążana.

Na instalację otrzymano dotację
ze środków budżetu m.st. Warszawy.

Tukana

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele polikrystaliczne 33 szt.
Dach skośny pokryty gontem.

Na instalację otrzymano 40% dotacji
ze środków budżetu m.st. Warszawy.

Wspólnota Złoty Smok

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele polikrystaliczne 20 szt.
Dach skośny pokryty blachodachówką.

Na instalację otrzymano 40% dotacji
ze środków budżetu m.st. Warszawy.

Instalacja zasila klatki, windy oraz oświetlenie garaży

Prosimy nie kopiować!