Realizacje

Moc: 5.625 kW

Zakładana produkcja energii: 5 MWh/rok

Panele: Winaico WST-375MG

Inwerter: Solar Edge SE5K

Rok oddania instalacji do użytku: 2021

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele monokrystaliczne 15 szt.
Dach płaski pokryty papą.

Instalacja dofinansowana ze środków budżetu m.st. Warszawa.

www.ozebud.pl