Monitor instalacji

Skalmowskiego

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele polikrystaliczne 21 szt.
Dach skośny pokryty blachodachówką.

Na instalację otrzymano 40% dotacji
ze środków budżetu m.st. Warszawy.

Szafranów

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele polikrystaliczne 20 szt.
Dach skośny pokryty blachodachówką.

Na instalację otrzymano 40% dotacji
ze środków budżetu m.st. Warszawy.