Monitor instalacji

Morszyńska

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele polikrystaliczne 11 szt.
Dach skośny pokryty gontem.

Na instalację otrzymano 40% dotacji
ze środków budżetu m.st. Warszawy.

Łomianki

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele polikrystaliczne 15 szt.
Dach płaski pokryty papą.

Instalacja na ekierkach 15 stopni.

Północna III

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele polikrystaliczne 20 szt.
Dach skośny pokryty blachą w rombek.

Na instalację otrzymano 40% dotacji
ze środków budżetu m.st. Warszawy.

Celulozy 11B

Celulozy 11B

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele polikrystaliczne 18 szt.
Dach skośny pokryty blachą w rombek.

Na instalację otrzymano 40% dotacji
ze środków budżetu m.st. Warszawy.

Celulozy 11C

Celulozy 11C

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele polikrystaliczne 18 szt.
Dach skośny pokryty blachą w rąbek.

Na instalację otrzymano 40% dotacji
ze środków budżetu m.st. Warszawy.