Realizacje

Moc: 5.7 kW

Zakładana produkcja energii: 5.7 MWh/rok

Panele: Q-Cells Q.Plus BFR-G4.1 285

Inwerter: SolarEdge SE5K

Rok oddania instalacji do użytku: 2017

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele polikrystaliczne 20 szt.
Dach skośny pokryty blachodachówką.

Na instalację otrzymano 40% dotacji
ze środków budżetu m.st. Warszawy.

Instalacja zasila klatki, windy oraz oświetlenie garaży

www.ozebud.pl