Realizacje

Moc: 50.0 kW

Zakładana produkcja energii: 50000 MWh/rok

Panele: Canadian CS3W-455MS

Inwerter: Solar Edge SE50K

Rok oddania instalacji do użytku: 2022

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele monokrystaliczne 110 szt.
Instalacja na dachu

www.ozebud.pl