Realizacje

Moc: 10 kW

Zakładana produkcja energii: 9.50 MWh/rok

Panele: SolarEnergy SE 250/60P

Inwerter: QX3 4000 i QX3 6000

Rok oddania instalacji do użytku: 2015

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele polikrystaliczne 40 szt.
Dach skośny pokryty blachodachówką.

Na instalację otrzymano 40% dotacji
ze środków budżetu m.st. Warszawy.

www.ozebud.pl