Realizacje

Tukana

Instalacje fotowoltaiczne
Referencje

Moc: 9.4 kW

Zakładana produkcja energii: 9 MWh/rok

Panele: Q-Cells Q.Plus BFR-G4.1 285

Inwerter: SolarEdge SE10K

Rok oddania instalacji do użytku: 2017

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele polikrystaliczne 33 szt.
Dach skośny pokryty gontem.

Na instalację otrzymano 40% dotacji
ze środków budżetu m.st. Warszawy.

www.ozebud.pl