Realizacje

Moc: 49.4 kW

Zakładana produkcja energii: 49 MWh/rok

Panele: Winaico WST325M6

Inwerter: 2x Solar Edge SE25K

Rok oddania instalacji do użytku: 2020

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele monokrystaliczne 152 szt.
Dach płaski pokryty papą.

www.ozebud.pl