Realizacje

Moc: 20.28 kW

Zakładana produkcja energii: 20 MWh/rok

Panele: Winaico WST-260P6

Inwerter: SolarEdge SE17K i SE4K

Rok oddania instalacji do użytku: 2016

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele polikrystaliczne 68 szt.
Dach płaski pokryty papą.
Konstrukcja systemowa dociążana.

Na instalację otrzymano dotację
ze środków budżetu m.st. Warszawy.

www.ozebud.pl