Realizacje

Moc: 7.82 kW

Zakładana produkcja energii: 7 MWh/rok

Panele: Winaico WSP340MX

Inwerter: Solar Edge SE8K

Rok oddania instalacji do użytku: 2020

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele monokrystaliczne 23 szt.
Dach skośny pokryty papą.

Instalacja dofinansowana ze środków budżetu m.st. Warszawa.

www.ozebud.pl