Realizacje

Moc: 39.9 kW

Zakładana produkcja energii: 39 MWh/rok

Panele: Winaico WST-285 Perc

Inwerter: 2x Solar Edge SE17K

Rok oddania instalacji do użytku: 2020

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele monokrystaliczne 140 szt.
Dach płaski pokryty papą.

Instalacja dofinansowana ze środków budżetu m.st. Warszawa.

 

www.ozebud.pl