Realizacje

Moc: 5.32 kW

Zakładana produkcja energii: 5 MWh/rok

Panele: Q-cells Q-Plus BFR-G4.1 280 Wp

Inwerter: Fronius Symo

Rok oddania instalacji do użytku: 2017

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele polikrystaliczne 19 szt.
Dach skośny pokryty dachówką.

Na instalację otrzymano 40% dotacji
ze środków budżetu m.st. Warszawy.

www.ozebud.pl