Realizacje

Moc: 5 kW

Zakładana produkcja energii: 5 MWh/rok

Panele: Q-cells 250 Wp

Inwerter: Diehl Platinum

Rok oddania instalacji do użytku: 2014

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele polikrystaliczne 20 szt.
Dach skośny pokryty blachodachówką.

Na instalację otrzymano 40% dotacji
ze środków budżetu m.st. Warszawy.

www.ozebud.pl