Realizacje

Moc: 9.085 kW

Zakładana produkcja energii: 9 MWh/rok

Panele: Trina Solar TSM-395DE

Inwerter: Solar Edge SE9K

Rok oddania instalacji do użytku: 2021

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele monokrystaliczne 23 szt.
Dach skośny pokryty papą.

 

www.ozebud.pl