Realizacje

Moc: 46.24 kW

Zakładana produkcja energii: 46 MWh/rok

Panele: JA Solar340

Inwerter: Solar Edge SE25K, SE17K

Rok oddania instalacji do użytku: 2020

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele monokrystaliczne 136 szt.
Dach płaski pokryty papą.

www.ozebud.pl