Realizacje

Moc: 2.6 kW

Zakładana produkcja energii: 2.5 MWh/rok

Panele: Winaico WST-260P6

Inwerter: Fronius Symo

Rok oddania instalacji do użytku: 2016

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele polikrystaliczne 10 szt.
Dach skośny pokryty blachą w rąbek.

Na instalację otrzymano 40% dotacji
ze środków WFOŚiGW.

Instalacja przygotowana do rozbudowy.

www.ozebud.pl