Realizacje

Moc: 20 kW

Zakładana produkcja energii: 20000 MWh/rok

Panele: Winaico WST-375MGL

Inwerter: Solar Edge SE17K

Rok oddania instalacji do użytku: 2021

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele monokrystaliczne 54szt.
Dach skośny

Instalacja dofinansowana ze środków budżetu m.st. Warszawa.

www.ozebud.pl