Realizacje

Moc: 5 kW

Zakładana produkcja energii: 4 MWh/rok

Panele: Winaico WST-250P6

Inwerter: Diehl Platinum

Rok oddania instalacji do użytku: 2015

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele polikrystaliczne 20 szt.
Dach płaski pokryty papą.

Na instalację otrzymano 40% dotacji
ze środków budżetu m.st. Warszawy.

www.ozebud.pl