Realizacje

Moc: 4.75 kW

Zakładana produkcja energii: 4 MWh/rok

Panele: JA solar-JAM60S03

Inwerter: Solar Edge SE4K

Rok oddania instalacji do użytku: 2020

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele monokrystaliczne 14 szt.
Dach skośny pokryty papą.

Instalacja dofinansowana ze środków budżetu m.st. Warszawa.

www.ozebud.pl