Realizacje

Moc: 9.62 kW

Zakładana produkcja energii: 9000 MWh/rok

Panele: Canadian CS3L-370MS

Inwerter: Solar Edge SE10K

Rok oddania instalacji do użytku: 2022

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele monokrystaliczne 26 szt.
Dach skośny

www.ozebud.pl