Realizacje

Moc: 10.075 kW

Zakładana produkcja energii: 10 MWh/rok

Panele: Winaico WST325M6

Inwerter: Solar Edge SE9K

Rok oddania instalacji do użytku: 2020

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele monokrystaliczne 31 szt.
Dach płaski pokryty papą.

Instalacja dofinansowana ze środków budżetu m.st. Warszawa.

www.ozebud.pl