Realizacje

Moc: 4.2 kW

Zakładana produkcja energii: 3.90 MWh/rok

Panele: Winaico WST-260P6

Inwerter: Fronius Symo

Rok oddania instalacji do użytku: 2016

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele polikrystaliczne 20 szt.
Dach skośny pokryty dachówką.

Na instalację otrzymano 38% dotacji
ze środków budżetu m.st. Warszawy.

www.ozebud.pl