Realizacje

Moc: 4.95 kW

Zakładana produkcja energii: 4.8 MWh/rok

Panele: Winaico WST-275P6 Perc

Inwerter: SolarEdge SE4K

Rok oddania instalacji do użytku: 2016

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele polikrystaliczne 18 szt.
Dach skośny pokryty dachówką.

Na instalację otrzymano 38% dotacji
ze środków budżetu m.st. Warszawy.

www.ozebud.pl