Realizacje

Moc: 39.68 kW

Zakładana produkcja energii: 39 MWh/rok

Panele: Winaico WST310M6

Inwerter: 2x Solar Edge SE17K

Rok oddania instalacji do użytku: 2020

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele monokrystaliczne 128 szt.
Dach płaski pokryty papą.

www.ozebud.pl