Realizacje

Moc: 44.08 kW

Zakładana produkcja energii: 44000 MWh/rok

Panele: Canadian CS3L-380MS

Inwerter: 2x Solar Edge SE25K

Rok oddania instalacji do użytku: 2022

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele monokrystaliczne 116 szt.
Instalacja na dachu.

www.ozebud.pl