Realizacje

Moc: 16.43 kW

Zakładana produkcja energii: 16 MWh/rok

Panele: Winaico WST310M6

Inwerter: Solar Edge SE7K, SE6K

Rok oddania instalacji do użytku: 2020

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele monokrystaliczne 53 szt.
Dach płaski pokryty papą.

Instalacja dofinansowana ze środków budżetu m.st. Warszawa.

www.ozebud.pl