Realizacje

Moc: 8.55 kW

Zakładana produkcja energii: 8.5 MWh/rok

Panele: Q-Cells Q.Plus BFR-G4.1 280

Inwerter: Fronius Symo 7.0-3-M

Rok oddania instalacji do użytku: 2017

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele polikrystaliczne 30 szt.
Dach płaski pokryty blachą trapezową

Na instalację otrzymano 40% dotacji
ze środków budżetu m.st. Warszawy.

www.ozebud.pl