Realizacje

Moc: 5.04 kW

Zakładana produkcja energii: 5 MWh/rok

Panele: Q-Cells Q.Plus BFR-G4.1 280

Inwerter: Fronius Symo 4.0-3-S

Rok oddania instalacji do użytku: 2017

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele polikrystaliczne 18 szt.
Dach skośny pokryty blachą w rombek.

Na instalację otrzymano 40% dotacji
ze środków budżetu m.st. Warszawy.

www.ozebud.pl