Realizacje

ANB

Instalacje fotowoltaiczne
Referencje

Moc: 5.7 kW

Zakładana produkcja energii: 5.5 MWh/rok

Panele: Q-Cells Q.Plus BFR-G4.1 285

Inwerter: Fronius Symo 5.0-3-M

Rok oddania instalacji do użytku: 2017

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele polikrystaliczne 20 szt.
Dach płaski pokryty płyta warstwowa.

Na instalację otrzymano 40% dotacji
ze środków budżetu m.st. Warszawy.

www.ozebud.pl