Realizacje

Moc: 9.5 kW

Zakładana produkcja energii: 9 MWh/rok

Panele: Luxor Eco Line P60/260

Inwerter: Diehl Platinum

Rok oddania instalacji do użytku: 2015

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele polikrystaliczne 38 szt.
Dach skośny pokryty blachodachówką.

Na instalację otrzymano 38% dotacji
ze środków budżetu m.st. Warszawy.

www.ozebud.pl