Monitor instalacji

Izbicka

Instalacja fotowoltaiczna typu on-grid
Panele polikrystaliczne 18 szt.
Dach skośny pokryty dachówką.

Na instalację otrzymano 38% dotacji
ze środków budżetu m.st. Warszawy.